Walce do asfaltu i robót ziemnych

Optymalne zagęszczenie, oszczędność pieniędzy!

Dedykowane systemy prowadzenia walca firmy Trimble pomagają zoptymalizować zagęszczanie, aby szybciej osiągnąć zgodność z przepisami.

  • Zagęszczanie asfaltu: platforma Trimble Roadworks
  • Zagęszczanie gruntu: platforma Trimble Earthworks

Wydajność i precyzja przy wykańczaniu projektów

Zagęszczaj szybciej, dokładniej, w mniejszej liczbie przejazdów i unikaj błędów: koniec z nadmiernym lub niedostatecznym zagęszczeniem. Na ekranie kabiny operatorzy maszyny otrzymują w czasie rzeczywistym informacje o pozycji maszyny na projekcie, odwzorowaniu zagęszczenia i liczbie wykonanych przejazdów. W celu lepszego przedstawienia zagęszczonych obszarów i zgodności z tolerancją, powierzchnia projektu jest kolorowana zgodnie z przebiegiem przejazdów maszyny – co zapewnia bardziej efektywne zagęszczanie bez niedopatrzeń. Dzięki kontroli przejazdów można pracować dokładniej: zużywać mniej paliwa i nie marnować drogich materiałów.

Udostępnianie informacji

Śledź postępy projektu w czasie rzeczywistym, podłączając zagęszczarki do Trimble WorksOS :

 • Zbieranie kompleksowych danych o postępach projektu w czasie rzeczywistym: interaktywne mapowanie i liczenie przejazdów
 • Generowanie szczegółowych raportów i pulpitów nawigacyjnych

Możliwe zastosowania

 • Zagęszczanie dróg i autostrad
 • Budowa kolei
 • Budowa obszarów mieszkalnych lub handlowych
 • Porty lotnicze
 • Parkingi
 • Boiska sportowe
 • Składowiska odpadów

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x
x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

x
x

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Zagęszczarki do asfaltu

Trimble Roadworks: dedykowany system prowadzenia dla zagęszczarek asfaltu. Dzięki tej samej ergonomii oprogramowania co Trimble Earthworks (tablet z ekranem dotykowym, wyświetlacz 3D, dostosowywane widoki i wykorzystanie systemu operacyjnego Android), Trimble Roadworks oferuje dodatkowe funkcjonalności dedykowane aplikacjom drogowym.

W kabinie

 • Szczegółowe mapowanie zagęszczonych obszarów
 • Wyświetlanie obszarów odmulania
 • Temperatura powierzchni zagęszczonych
 • Stopień zagęszczenia

Zagęszczarki do gleby

Trimble Earthworks: automatyzacja zagęszczania. System prowadzenia Trimble Earthworks został dostosowany do specyficznych potrzeb aplikacji zagęszczania. Opcja Horizontal Steering w Trimble Earthworks automatyzuje teraz ruchy kuli w celu zapewnienia optymalnego zagęszczania i jednoczesnego zarządzania ruchami maszyny. Maszyna automatycznie zagęszcza się do tolerancji projektowych.

Zmniejszenie zużycia paliwa dzięki sterowaniu maszynami

Dzięki systemom sterowania maszyn budowlanych Trimble Earthworks na walce budowlane powodują redukcję zużycia CO2 na swoich placach budowy.

Operator pracuje szybciej i dokładniej realizując wymaganą rzędną projektową, przy mniejszej liczbie przejazdów — a nawet szybciej dzięki automatyce (w przypadku koparek jako dodatkowa opcja) — znacznie zmniejszając zużycie paliwa i tworząc bardziej ekologiczne place budów.

Zdalny dostęp i łączność: klucz do obniżenia śladu węglowego

Trimble WorksManager usprawnia wymianę danych między biurem a maszyną na placu budowy, jednocześnie radykalnie zmniejszając liczbę podróży na budowę do  dzięki zaawansowanym funkcjom:

 • Zdalny dostęp: Przejmij zdalną kontrolę nad systemami sterowania Trimble znajdujacymi się na budowie. Zapewnij niezbędne wsparcie techniczne (samodzielnie lub za pośrednictwem inżynierów wsparcia technicznego z SITECH Service & Support), dodatkowe szkolenia i nie tylko, bez konieczności odwiedzania placu budowy.
 • Monitorowanie terenu budowy: Informacje związane z projektem są synchronizowane w czasie rzeczywistym z maszyn do biura (postęp prac, zgodność z danymi projektowymi.) oraz z biura do maszyn (zmiany w projekcie itp.). Monitoring jest ciągły i maksymalnie zoptymalizowany, liczba osób na budowie jest zredukowana – poprawiając zarówno bezpieczeństwo, jak i ograniczając ślad węglowy.

Dowiedz się więcej o WorksManager

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close