Rozwiązania


Wdrażanie i wsparcie w integracji rozwiązań cyfrowych dedykowanych optymalizacji wszystkich faz Twoich projektów budowlanych

Prace ziemne

Projekty infrastrukturalne wymagają pracy w coraz krótszych terminach przy coraz bardziej kontrolowanym budżecie. Optymalizacja robót ziemnych jest kluczowym czynnikiem ich sukcesu. SITECH pomaga Ci zwiększyć produktywność i precyzję od fazy produkcji do fazy wykończeniowej Twoich robót ziemnych.
Więcej   
Kamieniołomy i składowiska odpadów

Dotrzymanie harmonogramów, zmniejszenie wpływu na środowisko, kontrola kosztów i poprawa bezpieczeństwa to główne wyzwania dla Twoich zakładów produkcyjnych. Digitalizacja i łączność pomagają sprostać tym wyzwaniom. SITECH Poland pomaga Ci wdrażać te nowe technologie i wspiera Cię w optymalizacji produkcji.
Więcej   
Projekty drogowe i liniowe

Roboty drogowe i projekty liniowe (budowa dróg, pasów startowych lotnisk, torów kolejowych...) wymagają bardzo dużej precyzji - zastosowanie drogich i trudnych do ułożenia materiałów oraz bardzo duże ograniczenia czasowe sprawiają, że kluczowe jest ograniczenie liczby ponownych robót. SITECH zapewnia sprzęt, oprogramowanie i usługi, aby poprawić wydajność Twoich projektów liniowych.
Więcej   
Geodezja

Dokładność i szybkość pozyskiwania i udostępniania danych to ważne kwestie w kontekście, w którym na wszystkich uczestników budowy mają wpływ cele związane z optymalizacją czasu, budżetu i inwestycji. SITECH Poland zapewnia, że geodeci pracują z rozwiązaniami dostosowanymi do ich potrzeb, aby szczegółowo monitorować wszystkie działania na miejscu.
Więcej