TinyRobots – Dron

Szybki i precyzyjny robot do rysowania linii

  • TinyRobots to autonomiczne i zautomatyzowane rozwiązanie do wyznaczania linii dla wszystkich Twoich projektów na zewnątrz (drogi, autostrady, parkingi, działki) oraz wewnątrz budynków (zadaszone parkingi).

Wdrażanie i użytkowanie

Szybkie wdrożenie i łatwe użytkowanie – dzięki uproszczonemu procesowi konfiguracji:

 • Aby użyć TinyRobots, zaimportuj w swojej książce polowej T7 swój projekt (ten sam projekt używany dla wszystkich twoich aplikacji topograficznych)
 • Rozmieszczenie TinyRobots w terenie: kompaktowy i lekki, łatwy w transporcie i obsłudze (18kg)
 • Twój TinyRobots jest już gotowy do rysowania Twoich linii w sposób autonomiczny i zautomatyzowany

Dokładność  

TinyRobots wyposażony jest w mobilny system GNSS SPS785 – co pozwala mu działać z centymetrową dokładnością. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i dokładności milimetrowej można go również sprzęgnąć z tachimetrem. Ten robot szybko się uruchamia, więc możesz zacząć pracować wydajnie. Jego autonomia wynosi 8 godzin, a prędkość 4km/h przy rysowaniu linii przerywanej lub ciągłej. 

Prędkość

Przy prędkości znakowania liniowego lub punktowego wynoszącej 4 km/h może wstępnie oznakować ponad 30 kilometrów liniowych drogi w ciągu jednego dnia. Ponadto, dzięki sprzężeniu z platformą Siteworks, można łatwo zaplanować wszystkie aplikacje znakowania, dostosować projekt i plan znakowania (do zatwierdzenia) z tabletu T7.

Bezpieczeństwo

Łatwy w transporcie i obsłudze, może być szybko rozmieszczony na miejscu przez jednego operatora – zmniejszając liczbę zasobów zmobilizowanych na projekcie. TinyRobots jest autonomiczny, na miejscu potrzebna jest tylko jedna osoba.

Potrzebujesz szkolenia z zakresu geodezji?

Niezależnie od tego, czy szukasz szkolenia wstępnego, czy zaawansowanego, nasi inżynierowie aplikacji mogą uzupełnić Twoją wiedzę o szereg kursów, aby zmaksymalizować wykorzystanie sprzętu Trimble. Dowiedz się więcej o tym, jak używać sprzętu na naszej stronie Aktualności i Wydarzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej pełnej oferty pakietów szkoleniowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Choisissez la formule qui vous convient le mieux – notre service commercial prendra contact avec vous très rapidement.

Formuła

Szkolenie

x
x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

x

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close