TSC7 : Kontroler polowy

Kontroler polowy opracowany specjalnie dla Siteworks.

 • TSC7 to najpotężniejszy Kontroler polowy w ofercie Trimble SPS. Jest kompatybilny ze wszystkimi mobilami, bazami i tachimetrami Trimble, aby spełnić wszystkie Twoje codzienne potrzeby: pomiary, układy, inspekcje, inwentaryzacje, monitorowanie projektów, śledzenie aktywności maszyn, instalacja systemu 3D itp.

Dane techniczne

Kontroler polowy TSC7 został opracowany tak, aby wytrzymać warunki panujące na placu budowy i być Twoim najlepszym asystentem:

 • Wodoodporny
 • Odporność na kurz, ekstremalne zimno i ciepło
 • Synchronizacja danych między biurem a placówką
 • Duży, wysokiej rozdzielczości ekran dotykowy LCD
 • Klawiatura alfanumeryczna / GPS i aparat fotograficzny
 • Wbudowany modem 3G / Zgodność z aplikacją Trimble Remote Assistant
 • Opcja radia 2.4GHz, do komunikacji z tachimetrem

Jest dostarczany z najbardziej wszechstronną wersją oprogramowania Siteworks, która pozwoli Ci łatwo :

 • Obliczanie cięcia/wypełnienia
 • Wykonaj topograficzny układ drogi, placu budowy, różnych sieci, granic cięcia/wypełniania i spadków
 • Oceniać postęp prac i obliczać wielkość zapasów materiałów
 • Przeprowadzenie badań zwijania, kontroli poziomowania i kontroli grubości stosowanych materiałów.

Podłączenie mobilnie SPS986 i Siteworks

TSC7 w połączeniu z wydajnością odbiornika GNSS SPS986 i oprogramowaniem Siteworks zapewni Ci kompletne rozwiązanie dla wszystkich codziennych zastosowań geodezyjnych. Pakiet rozwiązań, które spełnią wszystkie Twoje potrzeby.

Potrzebujesz szkolenia z zakresu geodezji?

Niezależnie od tego, czy szukasz szkolenia wstępnego, czy zaawansowanego, nasi inżynierowie aplikacji mogą uzupełnić Twoją wiedzę o szereg kursów, aby zmaksymalizować wykorzystanie sprzętu Trimble. Dowiedz się więcej o tym, jak używać sprzętu na naszej stronie Aktualności i Wydarzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej pełnej oferty pakietów szkoleniowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x
x
x
x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

x

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close