System sterowania maszynami Trimble® Groundworks

Trimble Groundworks zwiększa bezpieczeństwo na placu budowy, zapewnia dokładność wiercenia, palowania i zagęszczania. Przez cały dzień, przy dowolnej pogodzie.

System Trimble Groundworks zwiększa produktywność, bezpieczeństwo, dokładność i wydajność prac wiertniczych na placu budowy, umożliwiając wiercenie bez użycia pali oraz pozycjonowanie frezu z centymetrową dokładnością, co zwiększa produktywność i kontrolę kosztów. 

Bezpieczeństwo personelu:

maszyna jest autonomiczna, nie ma potrzeby, aby personel pracował w pobliżu maszyn, a system Groundworks ostrzega operatora, gdy wchodzi on w strefy, których należy unikać. Narzędzie typu “wszystko w jednym”: koniec z papierowym planem, cały plan wiercenia jest widoczny z kabiny 

Łatwość użytkowania 

System Trimble Groundworks został zaprojektowany tak, aby spełnić wszystkie potrzeby operatorów w zakresie czytelności i łatwości obsługi: intuicyjna ergonomia oprogramowania (ekran dotykowy, wyświetlacz 3D, możliwość dostosowania widoku) oraz wizualizacja projektu (plan wiercenia, głębokości do osiągnięcia, zgodność z projektem, pozycjonowanie frezu, nachylenie wiertła itp.) dla szybkiego uruchomienia systemu i natychmiastowej optymalnej pracy. 

Wytrzymałe wyposażenie do wszystkich typów maszyn 

 • Anteny i odbiorniki Trimble 

Dzięki antenom i odbiornikom dalekiego zasięgu firmy Trimble można pracować w trudno dostępnych środowiskach, a dokładność pozycjonowania jest nadal gwarantowana z centymetrową precyzją. Pozwala to zmaksymalizować wydajność i zminimalizować czas przestojów. Sprzęt firmy Trimble jest wystarczająco wytrzymały, aby przetrwać wstrząsy i wibracje maszyn. Ponadto sprzęt został opracowany w taki sposób, aby pochłaniał drgania powstające podczas wiercenia, nie zmniejszając przy tym swojej dokładności. 

 • Czujniki sterowania Trimble 

Czujniki Trimble umożliwiają sterowanie pochyleniem i głębokością masztu z funkcją automatycznego zatrzymania po osiągnięciu docelowej wysokości, co zapewnia wydajną pracę. 

 • Display Trimble VERSO 12 

Dzięki tabletowi Trimble VERSO 12 i oprogramowaniu Trimble Groundworks otrzymujesz wydajne rozwiązanie z pełnymi funkcjami łączności, dzięki którym Twój sprzęt będzie działał 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Czytelny ekran dotykowy sprawia, że nawigacja jest szybka i prosta. 

Szkolenia dotyczące systemów prowadzenia SITECH Poland

Formuła

Szkolenie

x
x

Potrzebujesz szkolenia? Bez względu na to, czy jesteś początkującym użytkownikiem, czy ekspertem, nasi inżynierowie aplikacji SITECH Poland przeszkolą Cię lub poszerzą Twoją wiedzę, aby zmaksymalizować wykorzystanie naszych rozwiązań. Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach z zakresu prowadzenia maszyn.

Usługi

x
x

Czy potrzebujesz usługi?

Zmniejszenie zużycia paliwa dzięki sterowaniu maszynami

Dzięki systemom sterowania maszyn budowlanych Trimble Groundworks powodują redukcję zużycia CO2 na swoich placach budowy.

Operator pracuje szybciej i dokładniej realizując wymaganą rzędną projektową, przy mniejszej liczbie przejazdów — a nawet szybciej dzięki automatyce (w przypadku koparek jako dodatkowa opcja) — znacznie zmniejszając zużycie paliwa i tworząc bardziej ekologiczne place budów.

Zintegrowana budowaklucz do obniżenia śladu węglowego

Trimble WorksManager usprawnia wymianę danych między biurem a maszyną na placu budowy, jednocześnie radykalnie zmniejszając liczbę podróży na budowę do  dzięki zaawansowanym funkcjom:

 • Zdalny dostęp: Przejmij zdalną kontrolę nad systemami sterowania Trimble znajdujacymi się na budowie. Zapewnij niezbędne wsparcie techniczne (samodzielnie lub za pośrednictwem inżynierów wsparcia technicznego z SITECH Service & Support), dodatkowe szkolenia i nie tylko, bez konieczności odwiedzania placu budowy.
 • Monitorowanie terenu budowy: Informacje związane z projektem są synchronizowane w czasie rzeczywistym z maszyn do biura (postęp prac, zgodność z danymi projektowymi.) oraz z biura do maszyn (zmiany w projekcie itp.). Monitoring jest ciągły i maksymalnie zoptymalizowany, liczba osób na budowie jest zredukowana – poprawiając zarówno bezpieczeństwo, jak i ograniczając ślad węglowy.

Dowiedz się więcej o WorksManager

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close