SPS785 – odbiornik ruchomy GNSS

Rozwiązanie geodezyjne dla wszystkich zespołów budowlanych.

  • Trimble SPS785 to lekki, kompaktowy, wydajny odbiornik GNSS, który ułatwia wykonywanie prostych aplikacji geodezyjnych, takich jak pozycjonowanie, obliczanie objętości, nawigacja w projektach i pomiarach, tyczenie.

SPS785 jest wszechstronnym i łatwym w użyciu rozwiązaniem antenowym dla wszystkich pracowników budowy, w tym geodetów i kierowników budowy. Zaprojektowany, aby wytrzymać ekstremalne warunki panujące w miejscu pracy, odbiornik SPS785 jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich Twoich projektów.

Kluczowe informacje

 • Kompatybilność ze wszystkimi konstelacjami dla lepszego pokrycia satelitarnego, niezależnie od lokalizacji obiektu
 • Antena radiowa umieszczona wewnątrz słupa, aby zapobiec uszkodzeniu
 • Dokładność centymetrowa: gwarantuje niezawodne i szybkie odczyty.
 • Lekki i kompaktowy kontroler do łatwego i nieograniczonego codziennego użytkowania
 • Pełna kompatybilność z rozwiązaniami sprzętowymi i programowymi Trimble (notebooki polowe, tablety, oprogramowanie & SiteWorks…)

Najważniejsze informacje

 • Odbiornik GNSS, antena i bateria w jednym urządzeniu
 • Funkcja Bluetooth® o dużym zasięgu i szerokopasmowa transmisja radiowa
 • Antena UHF zintegrowana z masztem dla maksymalnej ochrony i niezawodności. Moduł radiowy UHF do zainstalowania bezpośrednio przez użytkownika

 

Potrzebujesz szkolenia z zakresu geodezji?

Niezależnie od tego, czy szukasz szkolenia wstępnego, czy zaawansowanego, nasi inżynierowie wsparcia mogą uzupełnić Twoją wiedzę o szereg kursów, aby zmaksymalizować wykorzystanie sprzętu Trimble. Dowiedz się więcej o tym, jak używać sprzętu na naszej stronie Aktualności i Wydarzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej pełnej oferty pakietów szkoleniowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x
x
x
x
x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

 • Radio o mocy 2W UHF
 • Obsługa wszystkich konstelacji, pełna kompatybilność z GNSS – systemy: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS oraz SBAS (system zwiększający dokładność sygnałów GNSS)
 • Nowa opcja 240-kanałowej wewnętrznej transmisji radiowej UHF 6G ASIC
 • Opatentowana technologia Z-Blade zapewniająca optymalną wydajność Bluetooth GNSS
 • Odbiornik SPS785 posiada łączność Bluetooth dalekiego zasięgu, zaprojektowaną do pokonywania dużych odległości na dużych placach budowy.
 • Bluetooth Klasa 1

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close