Earthworks 3D -małe ładowarki gąsienicowe

Poziomowanie dla maszyn kompaktowych

Trimble Earthworks dla małych ładowarek gąsienicowych oferuje taką samą dokładność, bezpieczeństwo, oszczędność materiału i paliwa jak inne maszyny. Połącz wszechstronność i kompaktowość swojej maszyny z wydajnością Trimble Earthworks, aby być bardziej produktywnym na mniejszych placach budowy lub w ograniczonych środowiskach.

 • Centymetrowa dokładność i automatyzacja maszyn
 • Zmniejszona liczba przejazdów

Zwiększona dokładność poziomowania

Platforma Trimble Earthworks dla maszyn kompaktowych jest dostępna w wersji z podwójnym GNSS lub UTS (pryzmat i tachimetr). Podobnie jak w przypadku wszystkich konfiguracji (koparki, spycharki, równiarki), projekt (wymiary, cięcie/wypełnianie, pozycjonowanie maszyny itp.) jest wyświetlany w kabinie na 7-calowym tablecie z ekranem dotykowym. Cały interfejs użytkownika został zaprojektowany tak, aby oferować zoptymalizowaną ergonomię: widoki 3D, nawigacja dotykowa, system operacyjny Android.

Automatyzacja ruchów maszyn

W fazie wykańczania system prowadzenia przejmuje kontrolę nad hydrauliką, aby zapewnić optymalną precyzję poziomowania. Operator musi się jedynie martwić o ruchy maszyny, ponieważ system przejmuje kontrolę nad ostrzem podążając za wymiarami projektu.

Aplikacje

Prace ziemne

 • Wyświetlanie projektu i cięcia/wypełnienia w czasie rzeczywistym
 • Konfiguracja stref unikania i alarmów
 • Połączenie z WorksManager i WorksOS: maszyna wykonuje własny przegląd i dzieli się informacjami w czasie rzeczywistym z biurem – dla optymalnego monitorowania postępu prac
 • Oszczędność materiałów i paliwa: dokładniejsza praca przy mniejszej liczbie przejść

Wyrównanie

 • Określenie dokładnej pozycji każdego narożnika ostrza na projekcie oraz cięcia / wypełnienia
 • Sterowanie automatycznymi zaworami sterującymi ostrzami i wyświetlanie pasków świetlnych w kabinie w oparciu o dane dotyczące cięcia lub wypełnienia
 • Automatyzacja ruchów ostrzy w fazie wykańczania

Konfiguracje 

 • UTS: sprzężenie pryzmatu i tachimetru dla uzyskania milimetrowej dokładności – może być stosowany w pomieszczeniach, gdzie odbiór GNSS jest słabszy
 • Podwójny GNSS: antena GNSS jest umieszczona na każdym rogu tarczy

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x
x
x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

x
x

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Zmniejszenie zużycia paliwa dzięki sterowaniu maszynami

Dzięki systemom sterowania maszyn budowlanych Trimble Earthworks 3D na małych ładowarkach gąsienicowych powodują redukcję zużycia CO2 na swoich placach budowy.

Operator pracuje szybciej i dokładniej realizując wymaganą rzędną projektową, przy mniejszej liczbie przejazdów — a nawet szybciej dzięki automatyce (w przypadku koparek jako dodatkowa opcja) — znacznie zmniejszając zużycie paliwa i tworząc bardziej ekologiczne place budów.

Zintegrowana budowaklucz do obniżenia śladu węglowego

Trimble WorksManager usprawnia wymianę danych między biurem a maszyną na placu budowy, jednocześnie radykalnie zmniejszając liczbę podróży na budowę do  dzięki zaawansowanym funkcjom:

 • Zdalny dostęp: Przejmij zdalną kontrolę nad systemami sterowania Trimble znajdujacymi się na budowie. Zapewnij niezbędne wsparcie techniczne (samodzielnie lub za pośrednictwem inżynierów wsparcia technicznego z SITECH Service & Support), dodatkowe szkolenia i nie tylko, bez konieczności odwiedzania placu budowy.
 • Monitorowanie terenu budowy: Informacje związane z projektem są synchronizowane w czasie rzeczywistym z maszyn do biura (postęp prac, zgodność z danymi projektowymi.) oraz z biura do maszyn (zmiany w projekcie itp.). Monitoring jest ciągły i maksymalnie zoptymalizowany, liczba osób na budowie jest zredukowana – poprawiając zarówno bezpieczeństwo, jak i ograniczając ślad węglowy.

Dowiedz się więcej o WorksManager

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close