Earthworks 3D – Lite

Maksymalna wydajność przy niższych nakładach dzięki Trimble Earthworks 3D Lite 

Wkrocz w erę cyfrową i bądź częścią nowoczesnego placu budowy dzięki nowej ofercie firmy SITECH Poland, skrojonej na miarę Twoich potrzeb. Earthworks Lite 3D posiada wszystkie zalety systemów sterowania maszyn Trimble: 

  • Precyzja: centymetrowa dokładność wykonywanych robót, mniej błędów podczas pracy
  • Oszczędność: niższe koszty eksploatacji maszyny oraz materiałów
  • Czas: praca bez przestojów, szybsza realizacja projektu
  • Funkcjonalność: intuicyjne menu, łatwość użytkowania, możliwość tworzenia własnych projektów
  • Łączność: bezprzewodowa synchronizacja danych oraz zdalna pomoc serwisowa dzięki usłudze WorksManager
  • Ekologia: klucz do obniżenia śladu węglowego na placach budowy

Informacje techniczne:

Anteny GNSS, są one instalowane na Twojej koparce i będą dedykowane tylko dla Earthworks Lite.

Earthworks 3D Lite zawiera: 

 • Wytrzymały tablet Samsung 10» Tab Active Pro
 • Oprogramowanie Trimble EARTHWORKS SE
 • Komplet 100 Hz czujników żyroskopowych GS520 (wysięg, ramię, łyżka)
 • Dwie lekkie anteny GNSS montowane na masztach lub barierkach
 • Dwa odbiorniki do anten schowane bezpiecznie wewnątrz maszyny
 • Modem LTE z kartą SIM i poprawkami VRSNet
 • Licencja WorksManager (bezprzewodowe przesłanie plików, dostęp serwisowy)
 • 5 lat bezpłatnych aktualizacji
 • Montaż oraz szkolenie operatora

WorksManager

Synchronizuj wszystkie dane projektowe z rozwiązaniami Trimble wdrożonymi na miejscu. Dzięki temu masz pewność, że Twoi operatorzy i geodeci pracują na najnowszej wersji projektu. WorksManager zapewnia zespołom terenowym wsparcie w postaci szybkiej reakcji i mniejszej ilości przestojów.

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia- serwis

Usługi

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

earthworks 3d lite trimble

Tablet

Zmniejszenie zużycia paliwa dzięki sterowaniu maszynami

Dzięki systemom sterowania maszyn budowlanych Trimble Earthworks 3D Lite powodują redukcję zużycia CO2 na swoich placach budowy.

Operator pracuje szybciej i dokładniej realizując wymaganą rzędną projektową, przy mniejszej liczbie przejazdów — a nawet szybciej dzięki automatyce (w przypadku koparek jako dodatkowa opcja) — znacznie zmniejszając zużycie paliwa i tworząc bardziej ekologiczne place budów.

Zintegrowana budowaklucz do obniżenia śladu węglowego

Trimble WorksManager usprawnia wymianę danych między biurem a maszyną na placu budowy, jednocześnie radykalnie zmniejszając liczbę podróży na budowę do  dzięki zaawansowanym funkcjom:

 • Zdalny dostęp: Przejmij zdalną kontrolę nad systemami sterowania Trimble znajdujacymi się na budowie. Zapewnij niezbędne wsparcie techniczne (samodzielnie lub za pośrednictwem inżynierów wsparcia technicznego z SITECH Service & Support), dodatkowe szkolenia i nie tylko, bez konieczności odwiedzania placu budowy.
 • Monitorowanie terenu budowy: Informacje związane z projektem są synchronizowane w czasie rzeczywistym z maszyn do biura (postęp prac, zgodność z danymi projektowymi.) oraz z biura do maszyn (zmiany w projekcie itp.). Monitoring jest ciągły i maksymalnie zoptymalizowany, liczba osób na budowie jest zredukowana – poprawiając zarówno bezpieczeństwo, jak i ograniczając ślad węglowy.

Dowiedz się więcej o WorksManager

obniżenie śladu węglowego SITECH Poland, green CO2

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close