VRS Now

VRS Now™ zapewnia bezpośredni dostęp do poprawek RTK poprzez wykorzystanie stałej sieci stacji referencyjnych Trimble zlokalizowanych na terenie całej Polski. Subskrypcja VRS Now™ jest dostępna zarówno w przypadku rozwiązań geodezyjnych Trimble, jak i prowadzenia maszyn 3D. Łatwość obsługi i dokładność usługi sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich Twoich placów budowy. 

  • Natychmiastowy dostęp do poprawek RTK bez bazy GNSS

  • Pakiety modułowe

  • Kompatybilność z urządzeniami do pomiaru i prowadzenia maszyn

Korzystając z sieci Trimble, można otrzymać centymetrowe dokładności na całym obszarze zasięgu.

Natychmiastowe uruchomienie:

Zacznij natychmiast pracować w najlepszych warunkach ze zwiększoną dokładnością.

Multi-konstelacja

Pewne połączenie: Gęsta sieć i zestawienie baz w całym kraju zapewniają stały zasięg sieci we Francji.

Nasze oferty subskrypcji

Dostosowane do Twoich potrzeb w zakresie danych i zasięgu, nasze skalowalne oferty towarzyszą Ci w realizacji projektów o dowolnej wielkości. Są one dostępne w abonamentach miesięcznych lub rocznych, z wyjątkiem pakietu 100-godzinnego.

 • Zasięg krajowy (z kartą SIM lub bez)
 • Możliwość pracy w VRS na całym terenie.
 • Sieć dostępna w całym kraju i karta SIM dostarczona przez SITECH France.

Pakiet 100 godzin – karta SIM nie jest dołączona Idealny dla okazjonalnych potrzeb, ten pakiet pozwala na korzystanie z krajowej sieci przez 100 godzin.

Pakiet 100 godzin – karta SIM w zestawie W oparciu o ten sam model co w poprzedniej ofercie, korzystasz z pakietu 100 godzin o zasięgu ogólnopolskim, a karta SIM jest w zestawie.

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close