WorksManager

Synchronizuj wszystkie dane projektowe z rozwiązaniami Trimble wdrożonymi na miejscu. Dzięki temu masz pewność, że Twoi operatorzy i geodeci pracują na najnowszej wersji projektu. Zdalne sterowanie zapewnia zespołom terenowym wsparcie w postaci szybkiej reakcji i mniejszej ilości przestojów.

  • Wymiana danych między biurem a placówką
  • Minimalizacja czasu przestoju na budowie

Trimble WorksManager pozwala firmom na łatwe przechowywanie i udostępnianie wszystkich danych projektowych. Podłączony do systemów TRIMBLE na miejscu – maszyn kierowanych i sprzętu geodezyjnego – WorksManager łączy biuro z miejscem pracy, synchronizując wszystkie informacje o projekcie ze sprzętem na miejscu. Aplikacja automatycznie informuje o pozycji maszyn co 30 sekund i aktualizuje projekt na podłączonych rozwiązaniach TRIMBLE co 5 minut. Spraw, aby WorksManager stał się częścią Twojej codziennej rutyny.

Połącz wszystkie rozwiązania Trimble wdrożone w terenie: 

 • Systemy prowadzenia maszyn
 • Sprzęt topograficzny

Oszczędzaj czas każdego dnia

Nie trzeba iść w teren, aby wprowadzić projekty do urządzeń TRIMBLE. Zdalna synchronizacja pozwala Twoim geodetom skupić się na projekcie i analizować postępy prac.

Jakość i zgodność danych

Błędy na budowie są minimalizowane: wszyscy na budowie pracują na tej samej, aktualnej wersji projektu.

Mniej przestojów maszyny

Ograniczenie przestojów maszyn spowodowanych potencjalnymi awariami lub problemami ze sprzętem poprzez przejęcie zdalnej kontroli nad wszystkimi rozwiązaniami TRIMBLE na miejscu z biura bez konieczności podróżowania.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

WorksManager pozwala na śledzenie lokalizacji i statusu sprzętu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można sprawnie monitorować ich wykorzystanie, stan pracy i położenie na miejscu.

Bezpieczeństwo na miejscu

Dzięki zdalnemu sterowaniu placem budowy, urządzeniami TRIMBLE oraz wymianie danych, ograniczacie Państwo do maksimum liczbę osób przebywających pieszo na swoich placach budowy, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa na budowie.

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

x
x

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close