DJI Phantom 4 RTK  – Drony

Zautomatyzuj swoje pomiary topograficzne

 • Dron DJI Phantom 4 RTK został stworzony, aby spełnić wszystkie Twoje potrzeby geodezyjne: centymetrowa dokładność przy mniejszej ilości punktów kontroli naziemnej (GCP).

System pozycjonowania z centymetrową dokładnością


Z Phantomem 4 RTK zintegrowany jest nowy moduł RTK, który zapewnia dane o pozycjonowaniu w czasie rzeczywistym z centymetrową dokładnością. Dokładność jest poprawiona na metadanych obrazu.

Szybkie wdrożenie na miejscu

Szybko zaprogramuj plan lotu na miejscu, a dron wykona badanie autonomicznie. Dzięki zintegrowanej aplikacji do planowania lotu (GS RTK) i prostej metodzie zbierania danych RTK, piloci mają do dyspozycji kompletne, gotowe do użycia rozwiązanie dla każdego zadania geodezyjnego, kartograficznego lub inspekcyjnego.

Podłączenie do platformy Trimble Stratus: monitorowanie postępów pracy

Przetwarzanie Twoich pomiarów fotogrametrycznych nigdy nie było łatwiejsze. Twoje loty dronem są przetwarzane przez nas w rekordowym czasie i zwracane do Ciebie na bezpiecznej i intuicyjnej platformie, dzięki czemu możesz poświęcić swój czas na wykorzystanie tych danych i zaprogramowanie reszty swoich działań wokół cyfrowego modelu swoich miejsc. Raporty te ułatwią Ci podejmowanie decyzji i będą zasilać spotkania rozliczeniowe / deklaracyjne z Twoim klientem.

Dane techniczne

 • 1 sterowanie radiowe z wbudowanym ekranem 5,5″
 • 4 śmigła
 • 2 inteligentne baterie lotnicze
 • 1 DJI smart battery charging hub
 • 1 adapter
 • 1 kabel zasilający
 • 1 inteligentna bateria do sterowania radiowego
 • 1 koncentrator ładowania dla inteligentnej baterii
 • 1 kabel micro-USB / 1 kabel USB
 • 1 karta Micro-SD 16 GB
 • 1 torba do przenoszenia

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close