SiteWorks – Oprogramowanie geodezyjne

Pozycjonuj się na przyszłość.

  • Trimble SiteWorks to oprogramowanie geodezyjne zaprojektowane specjalnie do pracy w terenie, które może być zainstalowane na dowolnym z naszej gamy kontrolerów: tradycyjnych notebookach terenowych lub tabletach.

Wszechstronna platforma dla zespołów

Aplikacja ta skierowana jest również do geodetów, kierowników budów i inspektorów nadzoru i spełni potrzeby zarówno biegłych, jak i początkujących użytkowników. Umożliwi on spełnienie wymagań wszystkich codziennych zastosowań, takich jak układy, pomiary, wejścia na ziemię, pomiary sieci itp.

Główne korzyści

 • Wyświetlacz 3D: W SiteWorks dostępne jest nowe doświadczenie nawigacyjne, podobne do tego, co zostało osiągnięte w platformie prowadzenia Earthworks, wyświetlanie projektu na Twoim ekranie jest w pełni trójwymiarowe.
 • Nawigacja dotykowa: teraz jeszcze łatwiej znaleźć drogę w projekcie dzięki nawigacji dotykowej. Powiększaj i zarządzaj swoim widokiem w łatwiejszy sposób.
  Dostosuj menu: w pełni konfigurowalna ergonomia oprogramowania. SiteWorks można dostosować do specyficznych potrzeb aplikacji.
 • Aplikacja na Windows 10: SiteWorks może być zainstalowany na każdym tablecie z systemem Windows 10. Możesz go sparować z różnymi aplikacjami, aby stworzyć świat pracy, który Ci odpowiada.
 • Kompatybilność z systemem Android: SiteWorks jest kompatybilny z nowymi notebookami polowymi Trimble działającymi na systemie Android. Nowe środowisko pracy, ale ten sam interfejs, aby było bezproblemowe dla użytkownika.

Trimble SiteWorks łączy wydajność i łatwość obsługi dzięki wyświetlaniu projektów 3D, nawigacji na ekranie dotykowym oraz w pełni konfigurowalnej ergonomii oprogramowania. Skonfiguruj widoki, aplikacje i wszystkie funkcje potrzebne do codziennej pracy, aby uzyskać rozwiązanie, które najlepiej odpowiada potrzebom biznesowym.

Kompleksowe rozwiązanie

W połączeniu z naszą serią notebooków i tabletów SPS, Twoje zespoły będą miały idealne rozwiązanie dla wszystkich codziennych zastosowań geodezyjnych.

Potrzebujesz szkolenia z zakresu geodezji?

Niezależnie od tego, czy szukasz szkolenia wstępnego, czy zaawansowanego, nasi inżynierowie aplikacji mogą uzupełnić Twoją wiedzę o szereg kursów, aby zmaksymalizować wykorzystanie sprzętu Trimble. Dowiedz się więcej o tym, jak używać sprzętu na naszej stronie Aktualności i Wydarzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej pełnej oferty pakietów szkoleniowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

x

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close