APACHE 3 – Drony batymetryczne jednowiązkowe

Zautomatyzuj badania batymetryczne

 • APACHE 3 to dron wyposażony w jednowiązkową echosondę do badań batymetrycznych jezior, rzek śródlądowych i obszarów przybrzeżnych. Nasz nowy dron jest łatwy w obsłudze, dokładny, kompaktowy i wytrzymały, co pozwala na korzystanie z niego nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Nasz zespół przeszkoli Cię w zakresie obsługi, rozmieszczenia i przetwarzania danych batymetrycznych.

Zastosowanie

 • Badania hydrograficzne płytkich wód: porty, rzeki, jeziora
 • Monitorowanie pogłębiania
 • Monitoring środowiska: erozja plaż, monitoring zamulania tam i zbiorników wodnych
 • Obliczanie objętości

Korzyści

 • Obsługa przez jedną osobę: zaprojektowany z włókna węglowego, usv apache 3 waży mniej niż 20 kg i może być rozmieszczony przez jedną osobę (transport, uruchomienie, odzyskanie drona, zbieranie i przetwarzanie danych). mierząc 1 m, można go łatwo transportować w każdym typie pojazdu.
 • Jakość danych: usv apache 3 łączy dwuantenowy odbiornik gnss (pozycja i kurs) z czujnikiem imu, aby zapewnić solidne rozwiązanie nawigacyjne nawet w najtrudniejszych warunkach (maskowanie, wielodrożność). profesjonalnej jakości jednowiązkowa sonda 200khz zapewnia dokładny pomiar głębokości w zakresie od 0,15m do 100m.
 • Wszechstronność i bezpieczeństwo: kształt kadłuba trimarana w połączeniu z mocnymi silnikami pozwala na bezpieczną żeglugę nawet w trudnych warunkach wodnych. bezpieczeństwo na wodzie zapewnia również system antykolizyjny oraz kamera HD. zintegrowany autopilot w połączeniu z różnymi czujnikami (odbiornik GNSS, czujnik imu) zapewnia sprawne monitorowanie profili sondażowych.

 

Potrzebujesz szkolenia z zakresu geodezji?

Niezależnie od tego, czy szukasz szkolenia wstępnego, czy zaawansowanego, nasi inżynierowie aplikacji mogą uzupełnić Twoją wiedzę o szereg kursów, aby zmaksymalizować wykorzystanie sprzętu Trimble. Dowiedz się więcej o tym, jak używać sprzętu na naszej stronie Aktualności i Wydarzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej pełnej oferty pakietów szkoleniowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

x

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close