Zastosowania szczegółowe – projekty indywidualne

Rozwiązania dostosowane do konkretnych zastosowań w dziedzinach związanych z geofizyką, zastosowaniami morskimi lub bezpiecznymi sieciami geolokalizacyjnych

 • Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby omówić Twoje projekty w zanurzonych obszarach, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy online klikając tutaj.

Dla wszystkich Twoich specyficznych potrzeb, nasz zespół ekspertów PrimeGPS opracowuje i projektuje indywidualne rozwiązania w następujących obszarach zastosowań

 • Geofizyka: pozycjonowanie, synchronizacja…
 • Zastosowania morskie: prowadzenie określonych maszyn, pozycjonowanie narzędzi podwodnych itp.
 • Rozmieszczenie bezpiecznych sieci beaconów geolokalizacyjnych: lądowych i morskich

Nasze usługi

 • Doradztwo i badania przedsprzedażowe: Nasi inżynierowie aplikacji pomogą Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twoich obecnych i przyszłych potrzeb
 • Instalacja i uruchomienie: interwencja na miejscu – usługa pod klucz
 • Szkolenie: PrimeGPS oferuje sesje szkoleniowe dostosowane do potrzeb klienta, od poziomu początkującego do zaawansowanego.
 • Wsparcie techniczne: Pomagamy Twoim pracownikom w pełni wykorzystać potencjał sprzętu i oprogramowania
 • Serwis posprzedażowy: gwarancja, że sprzęt będzie działał prawidłowo
 • Wypożyczalnia: Oferujemy do wypożyczenia sprzęt dedykowany do hydrografii i geofizyki morskiej oraz do prowadzenia maszyn.
 • Wynajem jest dostępny dla jednorazowych potrzeb kilku dni, jak również dla projektów długoterminowych, w Polsce i za granicą.

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close