Trimble T7 – Kontroler polowy

Tablet T7 jest lekkim i wytrzymałym narzędziem zaprojektowanym w celu ułatwienia wszystkich zastosowań geodezyjnych w terenie.

  • Ten kontroler polowy jest kompatybilny z konfiguracjami GNSS i optycznymi (Total Station). Jest to intuicyjne i łatwe w obsłudze rozwiązanie, które może być wykorzystywane zarówno przez geodetów, jak i kierowników budów. Podobnie jak wszystkie rozwiązania Trimble, może być podłączony do portalu WorksManager connected site, umożliwiając niemal natychmiastową synchronizację między biurem a placem budowy.

Główne cechy

Specjalnie zaprojektowany, aby spełnić wszystkie potrzeby Twoich zespołów w terenie, tablet T7 oferuje liczne połączenia, kamerę geolokalizacyjną i nawigację GPS. Podobnie jak wszystkie rozwiązania z naszej oferty SPS, został zaprojektowany tak, aby spełnić wymagania stawiane przez miejsca pracy: odporny na wstrząsy, pyłoszczelny i wodoodporny, a także ekran zaprojektowany do pracy w każdym rodzaju światła. Idealne rozwiązanie dla wszystkich zastosowań geodezyjnych: wstępnych lub zaawansowanych (pomiary zapasów materiału i zwijanie).

 • Kontrola urobku/zasypki w czasie rzeczywistym
 • Zwiększenie efektywności poprzez wprowadzanie zmian w projekcie bezpośrednio na miejscu.
 • Podejmowanie decyzji w oparciu o stale aktualizowane dane
 • Ekran wielodotykowy
 • Lekki i kompaktowy moduł zapewniający łatwe i nieograniczone użytkowanie
 • Ustanowienie połączenia pomiędzy wszystkimi interesariuszami projektu i optymalizacja komunikacji pomiędzy miejscem budowy a biurem

Dzięki kamerom umieszczonym z przodu i z tyłu sterownika można prowadzić wideokonferencje z ekipami biurowymi w celu zapewnienia wsparcia na miejscu oraz rejestrować wideo i obrazy w wysokiej rozdzielczości. Moduły EMPOWER umożliwiają współpracę z radiami 2,4 GHz oraz uniwersalnymi tachimetrami Trimble. Pełna kompatybilność z oprogramowaniem i rozwiązaniami sprzętowymi Trimble Siteworks Positioning, dzięki czemu wszyscy na placu budowy mogą korzystać z tych samych danych i pracować na tej samej platformie.

Kompatybilny z SPS785 dla wszechstronnego rozwiązania

Połączenie wiedzy geodezyjnej firmy Trimble z SPS785 zapewnia wysoce wszechstronne i opłacalne rozwiązanie. Ta konfiguracja jest idealna dla wszystkich kierowników budowy, ponieważ ułatwia operacje pomiarowe dzięki interfejsowi i sprzętowi dostosowanemu specjalnie do ich potrzeb.   

Potrzebujesz szkolenia z zakresu geodezji?

Niezależnie od tego, czy szukasz szkolenia wstępnego, czy zaawansowanego, nasi inżynierowie aplikacji mogą uzupełnić Twoją wiedzę o szereg kursów, aby zmaksymalizować wykorzystanie sprzętu Trimble. Dowiedz się więcej o tym, jak używać sprzętu na naszej stronie Aktualności i Wydarzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej pełnej oferty pakietów szkoleniowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x
x
x
x
x
x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

x

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close