SPS986 – Wydajne mobilne odbiorniki

W połączeniu z naszymi kontrolerem polowymi SPS, jest to optymalne rozwiązanie dla Twoich codziennych potrzeb pomiarowych. 

  • SPS986 to nie tylko aktualizacja poprzedniej generacji, ale także gwarancja szybkiej obsługi i wskazywania. Jego bateria ma optymalną żywotność. Zawiera on najnowszą technologię, która sprawia, że pomiary są łatwiejsze i bardziej wydajne.

Prawdziwy koncentrat nowych technologii, zachowuje cechy rozwiązania Trimble: solidny, został zaprojektowany tak, aby wytrzymać warunki klimatyczne panujące w miejscach pracy. Szybkość wykonania w połączeniu z tym utwardzeniem pozwala na pracę w pełnym spokoju.

Nowe funkcje SPS986

Funkcja eBubble oszczędza Twój cenny czas: poziom Twojego telefonu pojawia się na ekranie książki polowej. Dzięki temu łatwiej jest korygować pionowość wędki i szybciej brać punkty. Odbiornik może odbierać poprawki RTK (Real Time Kinematic) poprzez wewnętrzną szerokopasmową transmisję radiową, przez Wi-Fi lub przez Internet z wykorzystaniem subskrypcji VRS. Czy to przez sieć VRS, czy przez stację bazową, SPS986 osiąga centymetrową dokładność pracy. Antena może wykorzystywać wszystkie konstelacje satelitarne i sygnały GNSS. Możesz być pewien, że zawsze będziesz miał wystarczający odbiór, aby pracować z optymalną dokładnością. SPS986 to idealne połączenie szybkości, dokładności i solidności, aby pracować z pewnością.

Informacje praktyczne

 • Odporność na temperaturę: -40°C do +75°C
 • Odbiór satelitów: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
 • Zewnętrzna bateria, łączność Bluetooth i WiFi
 • Dokładność centymetrowa
 • Możliwość przetwarzania końcowego
 • Opcjonalna funkcja bazy GNSS

Transmisja danych dotyczących pomiarów lub postępu prac nad projektem pomiędzy geodetą, kierownikiem budowy lub biurem jest ułatwiona: w czasie rzeczywistym wszystkie strony zaangażowane w budowę pracują z aktualnym planem dzięki platformie Trimble Connected Site.

Potrzebujesz szkolenia z zakresu geodezji?

Niezależnie od tego, czy szukasz szkolenia wstępnego, czy zaawansowanego, nasi inżynierowie aplikacji mogą uzupełnić Twoją wiedzę o szereg kursów, aby zmaksymalizować wykorzystanie sprzętu Trimble. Dowiedz się więcej o tym, jak używać sprzętu na naszej stronie Aktualności i Wydarzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej pełnej oferty pakietów szkoleniowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x
x
x
x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

x

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close