Platforma prowadzenia 2D – Earthworks Go!

Popraw swoją produktywność!

Z Earthworks GO!, naszym łatwym w instalacji, mobilnym systemem prowadzenia 2D, możesz kopać z centymetrową dokładnością w ciągu zaledwie kilku minut. Dzięki swojej modułowości i łatwości montażu, stosowanie tego systemu gwarantuje znaczny wzrost wydajności: mniej przeróbek, oszczędność paliwa i materiału.

 • Elastyczne i szybko wymienialne między maszynami
 • Ładowarki i minikoparki

Korzyści

Jak w przypadku każdego systemu prowadzenia Trimble 2D, pracujesz szybciej dzięki centymetrowej dokładności. Masz gwarancję, że będziesz bardziej produktywny i zaoszczędzisz na paliwie i materiałach. Jego mobilność pozwala na łatwe przenoszenie wszystkich elementów z jednej maszyny do drugiej. Dla operatorów: pracować szybciej, zawsze dokładnie i produktywnie.

Szybki i łatwy montaż

Instalacja Trimble Earthworks GO! zajmuje tylko kilka minut. Okablowanie, czujniki i odbiorniki laserowe są szybko instalowane na maszynie. Koniec z urządzeniami w kabinie: zainstaluj aplikację Earthworks GO! na swoim tablecie lub smartfonie, zsynchronizuj ją z systemem i zacznij kopać.

Główne cechy platformy

 • Aplikacje iOS i Android, które pozwalają operatorom na korzystanie z dowolnego smartfona lub tabletu
 • Oszczędność miejsca i łatwość montażu dla większej elastyczności
 • Automatyzacja 2D
 • Samouczki instalacyjne, które ułatwiają konfigurację platformy
 • Laserowa technologia prowadzenia dla dokładnego poziomowania
 • Dostępne są różne konfiguracje (podwójny laser, pojedynczy laser, nachylenie…)
 • Profile maszyn można zapisać w celu przeniesienia na inne maszyny
 • Atrakcyjna cena

 

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Zmniejszenie zużycia paliwa dzięki sterowaniu maszynami

Dzięki systemom sterowania maszyn budowlanych Trimble Earthworks powodują redukcję zużycia CO2 na swoich placach budowy.

Operator pracuje szybciej i dokładniej realizując wymaganą rzędną projektową, przy mniejszej liczbie przejazdów — a nawet szybciej dzięki automatyce (w przypadku koparek jako dodatkowa opcja) — znacznie zmniejszając zużycie paliwa i tworząc bardziej ekologiczne place budów.

Zintegrowana budowaklucz do obniżenia śladu węglowego

Trimble WorksManager usprawnia wymianę danych między biurem a maszyną na placu budowy, jednocześnie radykalnie zmniejszając liczbę podróży na budowę do  dzięki zaawansowanym funkcjom:

 • Zdalny dostęp: Przejmij zdalną kontrolę nad systemami sterowania Trimble znajdujacymi się na budowie. Zapewnij niezbędne wsparcie techniczne (samodzielnie lub za pośrednictwem inżynierów wsparcia technicznego z SITECH Service & Support), dodatkowe szkolenia i nie tylko, bez konieczności odwiedzania placu budowy.
 • Monitorowanie terenu budowy: Informacje związane z projektem są synchronizowane w czasie rzeczywistym z maszyn do biura (postęp prac, zgodność z danymi projektowymi.) oraz z biura do maszyn (zmiany w projekcie itp.). Monitoring jest ciągły i maksymalnie zoptymalizowany, liczba osób na budowie jest zredukowana – poprawiając zarówno bezpieczeństwo, jak i ograniczając ślad węglowy.

Dowiedz się więcej o WorksManager

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close