SPSx30 – Zrobotyzowany tachimetr

Dokładność i wydajność

 • Tachimetry SPSx30 (SPS730 lub SPS930) zapewniają niezrównaną kontrolę nad wszystkimi operacjami geodezyjnymi, takimi jak pomiary, tyczenie bez lustrowe lub za pomocą lustra geodezyjnego, pomiary statycznym lub dynamicznym.

Wszechstronne narzędzia

Możliwość pomiarów pojedynczych oraz funkcja skanowania. Tachimetr SPSx30 jest zrobotyzowany, co czyni go bardzo efektywnym w operacjach prowadzenia maszyn dzięki możliwości dynamicznego śledzenia nawet przy dużych prędkościach, a także dzięki możliwości synchronicznej transmisji danych i aktywnego śledzenia pryzmatów.

Dwa typy tachimetrów: SPS730 i SPS930

Uniwersalne tachimetry SPS730 i SPS930 zostały zaprojektowane specjalnie do pracy w trudnych warunkach na placach budowy, gdzie panują niekiedy wymagające warunki klimatyczne. Jako wysokiej jakości instrument optyczny, Total Station gwarantuje milimetrową dokładność i może być używany nawet w zadaszonych obszarach, gdzie nie można zastosować technologii GNSS.

Możliwe zastosowania

 • Badania naturalnego ukształtowania terenu lub rozbiórki
 • Kontrola grubości ułożonych materiałów
 • Precyzyjne pomiary
 • Wymiarowanie i kontrola systemów prowadzenia maszyn
 • Pomiary i tyczenie w tunelach, ze specjalnymi funkcjami skanowania

Funkcje pomiaru i skanowania bez pryzmatu są niezbędne do pomiaru niedostępnych obszarów, takich jak powierzchnie robocze, zapasy materiału lub głębokie wykopy i umożliwiają obliczanie objętości w czasie rzeczywistym.

Rodzaje miejsc pracy

 • Każdy plac budowy, gdzie wymagana jest milimetrowa dokładność, niezależnie od wielkości placu budowy. Technologia ta może być również stosowana, gdy technologia GNSS nie jest już aktywna (utrata zasięgu nieba)
 • Miejsca, w których wymagane są pomiary obszarów niedostępnych lub niebezpiecznych

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

x
x
x
x
x

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia – dowiedz się więcej 

Usługi

x

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

 • Multi-Track: Niezależnie od tego, czy lustra są pasywne, czy aktywne, Universal Total Stations jest w stanie uchwycić i śledzić je nawet podczas ruchu. Oznacza to, że możesz pracować szybciej i zwiększyć swoją produktywność.
 • MagDrive Servo: Tachimetry te mają możliwość obrotu o ponad 115° w ciągu 1 sekundy. Oznacza to, że urządzenia te mogą podążać za każdą maszyną podczas pracy lub szybkiego przemieszczania się.
 • SurePoint: automatycznie koryguje kąty pionowe i poziome oraz wskazania tachimetru, dzięki czemu pomiary są niezwykle dokładne w każdych warunkach.
 • Radio 2,4GHz: technologia oparta na określonych częstotliwościach radiowych z 30 określonymi kanałami dostępnymi dla operacji geodezyjnych i kolejnymi 30 kanałami dostępnymi dla operacji sterowania maszyn. Ten zakres częstotliwości pozwala uniknąć zakłóceń częstotliwości radiowych używanych przez systemy GNSS.
 • Skanowanie 3Hz DR: Funkcje skanowania do pomiarów profilu pionowego lub stromych zboczy na składowiskach materiałów. Unika stawiania użytkownika w niebezpiecznej sytuacji. Bardzo szybkie narzędzie, które umożliwia pomiar niedostępnych wcześniej obiektów.
 • Servo / Autolock / Robotic: Te urządzenia pozwalają na dostosowanie się do potrzeb miejsc pracy. Możesz pracować samodzielnie z funkcjami blokowania celu (lub pryzmatu), jednocześnie kontrolując swój instrument zdalnie za pomocą kontrolera polowego  jednocześnie sterując swoim instrumentem zdalnie za pomocą kontrolera polowego. Sterowanie i przesyłanie danych pomiarowych pomiędzy kontrolerem a przyrządem odbywa się drogą radiową i w czasie rzeczywistym.

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close