Siteworks: moduł sterowania maszynami dla koparek

System sterowania maszyn 3D oraz pomiary geodezyjne dostępne w jednym rozwiązaniu: wykonuj prace ziemne, pomiary geodezyjne oraz inwentaryzację powykonawczą za pomocą odbiornika GNSS i kontrolera Trimble

Kontrola maszyn 3D + pomiary geodezyjne w jednym rozwiązaniu: Mierz, równaj, sprawdzaj powykonawczo za pomocą odbiornika GNSS i kontrolera Trimble  

  • Nowoczesne rozwiązanie dla Twojej budowy dostępne z niewielkim nakładem finansowym
  • Zwiększona wydajność: centymetrowa dokładność (dla sterowania maszyn i pomiarów geodezyjnych)
  • Zintegrowana budowa: udostępniaj dane projektowe z biura w czasie rzeczywistym poprzez połączenie Twoich urządzeń z Trimble WorksManager
  • Zmniejszony wpływ na środowisko naturalne  

Platforma geodezyjna Trimble Siteworks została wzbogacona o dedykowany moduł sterowania maszynami dla koparek.   

 

Oprócz wykorzystania do tradycyjnych zastosowań geodezyjnych, Twój odbiornik ruchomy GNSS firmy Trimble wraz z kontrolerem mogą zostać zainstalowane na koparce, stając się elementem systemu sterowania 3D. Wszechstronne i elastyczne rozwiązanie pozwalające na przystosowanie małych maszyn do sterowania 3D przy minimalnym nakładzie finansowym.

Jak możesz skorzystać z tego rozwiązania typu “wszystko w jednym”?  

 • Zainwestuj w odbiornik GNSS z kompensacją przechyłu (SPS986 lub R780) oraz kontroler z naszej linii SPS kompatybilny z Trimble Siteworks.  
 • Dokup licencję Guiding w momencie zakupu – zostanie ona aktywowana w Twoim kolektorze w oprogramowaniu Trimble Siteworks. Następnie nasz zespół inżynierów terenowych szybko zainstaluje na Twojej maszynie elementy zestawu do sterowania maszyną.   
 • W ciągu kilku minut przenieś odbiornik GNSS i kontroler z tyczki na maszynę i korzystaj z nich wybranej przez Ciebie konfiguracji: pomiarowej lub sterującej maszyną. Ten sam model 3D utworzony w Trimble Siteworks jest używany w obu rozwiązaniach.

Korzyści:   

 • Szybkość i elastyczność: przejdź od sterowania maszyną do pomiarów i z powrotem w ciągu kilku minut.
 • Niezawodność pomiaru i dokładność systemów sterowania maszyn Trimble w jednym narzędziu
 • Wytrzymałość rozwiązania Trimble, zaprojektowanego tak, aby wytrzymać ekstremalne warunki panujące w miejscu pracy
 • Ergonomia i łatwość użycia interfejsu oprogramowania Trimble Siteworks
 • Możliwość tworzenia projektów w terenie
 • Import i eksport danych projektowych w formacie LandXML

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada – nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Formuła

Szkolenie

SITECH Poland– oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania systemów prowadzenia

Usługi

Szkolenia, wsparcie telefoniczne, umowy serwisowe: szereg usług, które pomogą Ci łatwo zaadoptować technologie Trimble. SERWIS

Zmniejszenie zużycia paliwa dzięki sterowaniu maszynami

Dzięki systemom sterowania maszyn budowlanych Trimble Earthworks oraz oprogramowanie Siteworks możesz zredukować zużycie CO2 na swoich placach budowy.

Operator pracuje szybciej i dokładniej realizując wymaganą rzędną projektową, przy mniejszej liczbie przejazdów — a nawet szybciej dzięki automatyce (w przypadku koparek jako dodatkowa opcja) — znacznie zmniejszając zużycie paliwa i tworząc bardziej ekologiczne place budów.

Zintegrowana budowaklucz do obniżenia śladu węglowego

Trimble WorksManager usprawnia wymianę danych między biurem a urządzeniami na placu budowy, jednocześnie radykalnie zmniejszając liczbę wyjazdów na budowę dzięki zaawansowanym funkcjom:

 • Zdalny dostęp: Przejmij zdalną kontrolę nad systemami sterowania Trimble znajdującymi się na budowie. Zapewnij niezbędne wsparcie techniczne (samodzielnie lub za pośrednictwem inżynierów wsparcia technicznego z SITECH Service & Support), dodatkowe szkolenia i nie tylko, bez konieczności odwiedzania placu budowy.
 • Monitorowanie terenu budowy: Informacje związane z projektem są synchronizowane w czasie rzeczywistym z maszyn do biura (postęp prac, zgodność z danymi projektowymi.) oraz z biura do maszyn (zmiany w projekcie itp.). Monitoring jest ciągły i maksymalnie zoptymalizowany, liczba osób na budowie jest zredukowana – poprawiając zarówno bezpieczeństwo, jak i ograniczając ślad węglowy.

Dowiedz się więcej o WorksManager

Mogą być Państwo również zainteresowani tymi rozwiązaniami

Wniosek o udzielenie informacji

Przygotuj swoją ofertę

Szkolenie

Usługi

  Wniosek o udzielenie informacji

  Powrót

  Wyślij nam tę konfigurację, aby otrzymać więcej informacji od naszego zespołu handlowego lub technicznego: Wypełnij ten formularz kontaktowy.  Pan
  Pani

  Twój skład

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.

  Close