Topografia


Dokładność i szybkość pozyskiwania i udostępniania danych to ważne kwestie w kontekście, w którym na wszystkich uczestników budowy mają wpływ cele związane z optymalizacją czasu, budżetu i inwestycji. SITECH Poland zapewnia, że geodeci pracują z rozwiązaniami dostosowanymi do ich potrzeb, aby szczegółowo monitorować wszystkie działania na miejscu.

Zmniejszenie śladu węglowego na placu budowy


Wykrywanie i odnoszenie się do sieci


Zdalne zarządzanie placówką


Batymetria