Rozściełacz SITECH budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz


Grupa Budimex jest odpowiedzialna za realizację projektu. Firma tworzy jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Jest również rozpoznawalna i ceniona od wielu lat za granicą. Początki działalności sięgają roku 1968. Obecnie, jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno–usługowe, Budimex koncentruje się na rynku polskim. Będąc generalnym wykonawcą, oferuje usługi w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami.

Dzięki systemowi Trimble PCS900 na rozściełaczu,  zrealizowano budowę drogi ekspresowej S-5 z podziałem na 2 części.

Cześć 1 – kontynuacja projektowania i budowy drogi S5 na odcinku od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3 km.

System Trimble PCS900,który został założony na maszynie VOLVO P7820 C, do sterowania wykorzystuje tachimetry z serii SPS 930. W tym przypadku zostały użyte 3 tachimetry – dwa do prowadzenia maszyny i jeden, trzeci do kontroli. Osoba kontrolująca na bieżąco sprawdza jakość, dokładność oraz grubość położonej warstwy czy jest ona zgodna z projektem (tym samym projektem, który mamy zainstalowany do maszyny i do kontrolera). Dzięki testom ograniczamy pomyłki i bardzo dokładnie rozkładamy warstwy, a dla generalnego wykonawcy zaoszczędzenie 2  lub 3 mm na całym odcinku, powoduje duże korzyści finansowe.  

Zalety systemu Trimble PCS900:

– Nie trzeba rejestrować powierzchni odniesienia przed rozpoczęciem prac. System w czasie rzeczywistym oblicza powierzchnię odniesienia i na jej podstawie określa warstwę nawierzchni, którą należy ułożyć.

– Nie wymaga stosowania szpilek w celu wyznaczenia toru pracy, ponieważ system zapamiętuje projekt, dzięki czemu rozściełacz zna swoją trasę. Ułatwia to także przejazd ciężarówek tam i z powrotem.

– Złożone projekty: dzięki sterowaniu za pomocą tachimetru SPS dokładna pozycja i nachylenie mierzone są w czasie rzeczywistym. Jest to korzystne zwłaszcza w przypadku skomplikowanych projektów z krzywiznami i zmianami nachylenia.

Dzięki połączeniu PCS900 z Tachimetrem SPS 930 operator ma szansę pracować z dokładnością milimetrową, a to generuje wiele korzyści:

  • unikanie przeróbek
  • unikanie strat materiału (szczególnie ważne, gdy mówimy o budowie dróg)
  • unikania dodatkowego zużycia paliwa: obniżenie emisji dwutlenku węgla
  • redukcja kosztów.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla maszyn drogowych

Discover this testimony in pictures: