Szkolenie Trimble Business Center 27-28.03.24 r.

Zapraszamy do zapisów na szkolenia z zakresu oprogramowania Trimble Business Center.

Celem tego szkolenia jest zapoznanie z interfejsem oprogramowania, wprowadzenie do pracy z programem, przeprowadzenie przez proces tworzenia modeli 3D z danych CAD czy drogowej dokumentacji projektowej oraz wyeksportowanie danych tak, aby jak najlepiej wykorzystać je podczas pracy na maszynach z systemami firmy Trimble. Wszystko po to, aby usprawnić pracę i jak najbardziej efektywnie wykorzystać nowe technologie.

 

Nasi inżynierowie wsparcia z SITECH Poland zrobią wszystko, aby spotkanie było satysfakcjonujące i pełne wiedzy.

W tym cyklu szkoleń oferujemy dwa szkolenia w dwóch dniach, tj. 27-28.03.24 r.

Szkolenie dzień 1: Przygotowanie modelu 3D z danych CAD – hale, parkingi, zbiorniki

Szkolenie dzień 2: Przygotowanie korytarza drogowego – poziom podstawowy

Kiedy:

27.03.24 r. – wtorek: Przygotowanie modelu 3D z danych CAD – hale, parkingi, zbiorniki

28.03.24 r. – środa: Przygotowanie korytarza drogowego – poziom podstawowy

Kto:

Prowadząca – Karolina Puzio

Gdzie:

Biuro SITECH Poland Sp. z o.o.
ul. Wielicka 28
30-552 Kraków

Czas trwania:

7h (9:00-16:00)

Cena:

Dzień 1: 1200 zł

Dzień 2: 1200 zł

Dzień 1 i 2 PAKIET: 2200 zł

Dzień 1, 27.03.2024 r.

Przygotowanie modelu 3D z danych CAD – hale, parkingi, zbiorniki

 1. Rozpoczęcie pracy z programem
 • Interfejs
 • Podstawowe ustawienia projektu
 1. Import i edycja danych projektowych
 • Automatyczne porządkowanie danych CAD
 • Tworzenie punktów
 • Tworzenie i edycja linii
 1. Tworzenie modelu powierzchni
 • Generowanie powierzchni z punktów i linii
 • Dodawanie linii nieciągłości
 • Zagęszczanie trójkątów w modelu powierzchni
 • Granice powierzchni
 • Łączenie, rozbijanie, przesuwanie powierzchni
 1. Obliczanie objętości mas ziemnych
 2. Mapa wykopów i nasypów
 3. Generowanie modelu terenu z warstwic
 4. Model zbiornika/rowu odparowującego
 5. Generowanie i wydruk przekrojów poprzecznych powierzchni
 6. Eksport modelu do systemów sterowania maszyn Trimble (GCS900 i Earthworks)
 • Eksport modelu, mapy podkładowej i kalibracji
 • Omówienie formatów plików i struktury katalogów

Dzień 2, 28.03.2024 r.

Przygotowanie korytarza drogowego – poziom podstawowy

 1. Rozpoczęcie pracy z programem
 • Interfejs
 • Podstawowe ustawienia projektu
 1. Utworzenie osi trasy drogowej w planie:
 • Utworzenie osi na podstawie punktów głównych
 • Utworzenie osi na podstawie danych CAD
 • Przechyłki
 1. Utworzenie niwelety
 • Utworzenie niwelety na podstawie danych w PDF
 • Utworzenie niwelety na podstawie danych CAD
 1. Tworzenie, kopiowanie i edycja szablonów korytarza
 • Modelowanie krawędzi jezdni i poboczy
 • Modelowanie skarp i rowów
 1. Zagęszczanie przekrojów
 2. Warstwy w modelu korytarza
 3. Obliczanie objętości mas ziemnych dla korytarza
 4. Eksport modelu do systemów sterowania maszyn Trimble (GCS900 i Earthworks)
 • Eksport modelu, mapy podkładowej i kalibracji
 • Omówienie formatów plików i struktury katalogów

Cena:

Dzień 1: 1200 zł Przygotowanie modelu 3D z danych CAD – hale, parkingi, zbiorniki

Dzień 2: 1200 zł Przygotowanie korytarza drogowego – poziom podstawowy

Dzień 1 i 2 PAKIET: 2200 zł