Szkolenie Trimble Business Center 24-25 lipca 2024 r.

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia z zakresu oprogramowania Trimble Business Center.

Celem szkolenia jest wprowadzenie do pracy z programem, zapoznanie z interfejsem oprogramowania, przeprowadzenie przez proces tworzenia modeli 3D z danych CAD czy drogowej dokumentacji projektowej oraz wyeksportowania danych tak, aby jak najlepiej wykorzystać je podczas pracy na maszynach z systemami Trimble. Szkolenie usprawni codzienną pracę i pozwoli na efektywnie wykorzystanie nowych technologii, przekładając się na większą wydajność.

 

Inżynierowie wsparcia SITECH Poland chętnie podzielą się swoim bogatym doświadczeniem i zdradzą tajniki pracy z systemami Trimble. Szkolenie oferuje niezbędne wprowadzenie teoretyczne, ale przede wszystkim mnóstwo praktycznej wiedzy i realnej pracy na systemach, tak aby jak najefektywniej wykorzystać czas. Wszystko odbywa się w przyjaznej atmosferze, a nasi szkoleniowcy dokładają wszelkich starań, aby szkolenie było satysfakcjonujące i poszerzało Wasze kompetencje.

W tym cyklu szkoleń oferujemy dwa szkolenia w dniach 24 i 25 lipca 2024 r.

Dzień 1: Przygotowanie modelu 3D z danych CAD – hale, parkingi, zbiorniki

Dzień 2: Przygotowanie korytarza drogowego – poziom podstawowy

Tematyka i termin:

Środa 24 lipca 2024: Przygotowanie modelu 3D z danych CAD – hale, parkingi, zbiorniki

Czwartek 25 lipca 2024: Przygotowanie korytarza drogowego – poziom podstawowy

Instruktor:

Prowadząca – Karolina Puzio – Inżynier wsparcia technicznego SITECH Poland

Miejsce:

Biuro Warszawa, West Station I

Aleje Jerozolimskie 142a

02-305 Warszawa

Czas trwania:

7h (9:00-16:00)

W RAMACH SZKOLENIA UCZESTNICY OTRZYMAJĄ

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Obiad
 • Serwis kawowy
 • 1 godzinę bezpłatnych konsultacji online po szkoleniu

 

Cena:

Dzień 1: 1200 zł

Dzień 2: 1200 zł

PAKIET Dzień 1 i 2: 2200 zł

Dzień 1, 24 lipca 2024

Plan szkolenia:

Przygotowanie modelu 3D z danych CAD – hale, parkingi, zbiorniki

Rozpoczęcie pracy z programem

 • Interfejs
 • Podstawowe ustawienia projektu

Import i edycja danych projektowych

 • Automatyczne porządkowanie danych CAD
 • Tworzenie punktów
 • Tworzenie i edycja linii

Tworzenie modelu powierzchni

 • Generowanie powierzchni z punktów i linii
 • Dodawanie linii nieciągłości
 • Zagęszczanie trójkątów w modelu powierzchni
 • Granice powierzchni
 • Łączenie, rozbijanie, przesuwanie powierzchni

Obliczanie objętości mas ziemnych

Mapa wykopów i nasypów

Generowanie modelu terenu z warstwic

Model zbiornika/rowu odparowującego

Generowanie i wydruk przekrojów poprzecznych powierzchni

Eksport modelu do systemów sterowania maszyn Trimble (GCS900 i Earthworks)

 • Eksport modelu, mapy podkładowej i kalibracji
 • Omówienie formatów plików i struktury katalogów

Dzień 2, 25 lipca 2024

Plan szkolenia:

Przygotowanie korytarza drogowego – poziom podstawowy

Rozpoczęcie pracy z programem

 • Interfejs
 • Podstawowe ustawienia projektu

Utworzenie osi trasy drogowej w planie:

 • Utworzenie osi na podstawie punktów głównych
 • Utworzenie osi na podstawie danych CAD
 • Przechyłki

Utworzenie niwelety

 • Utworzenie niwelety na podstawie danych w PDF
 • Utworzenie niwelety na podstawie danych CAD

Tworzenie, kopiowanie i edycja szablonów korytarza

 • Modelowanie krawędzi jezdni i poboczy
 • Modelowanie skarp i rowów

Zagęszczanie przekrojów

Warstwy w modelu korytarza

Obliczanie objętości mas ziemnych dla korytarza

Eksport modelu do systemów sterowania maszyn Trimble (GCS900 i Earthworks)

 • Eksport modelu, mapy podkładowej i kalibracji
 • Omówienie formatów plików i struktury katalogów

Cena

Dzień 1: 1200 zł – Przygotowanie modelu 3D z danych CAD – hale, parkingi, zbiorniki

Dzień 2: 1200 zł – Przygotowanie korytarza drogowego – poziom podstawowy

PAKIET Dzień 1 i 2: 2200 zł