Dokładność i szybkość pozyskiwania i udostępniania danych to ważne kwestie w kontekście, w którym na wszystkich uczestników budowy mają wpływ cele związane z optymalizacją czasu, budżetu i inwestycji. SITECH France zapewnia, że geodeci pracują z rozwiązaniami dostosowanymi do ich potrzeb, aby szczegółowo monitorować wszystkie działania na miejscu.