Serwis specjalistyczny

Nasza oferta urządzeń używanych SITECH Poland

Nasze usługi, Twój spokój.

Aby ułatwić konserwację sprzętu Trimble, oferujemy różne umowy serwisowe “pod klucz” na okres 3 lat:

  • usunięcie
  • przegląd
  • przedłużenie gwarancji
  • zwrot

Oferta  obowiązuje na Twój sprzęt pomiarowy, który ma mniej niż 10 miesięcy, przy kontrakcie na 3 lata.

Korzyści

 • Serwis wszystkich urządzeń Trimble.
 • Porady dotyczące konserwacji, pomoc w użytkowaniu sprzętu
 • Priorytetowy dostęp, transport i oferty specjalne na wynajem sprzętu zastępczego
 • Rozszerzone gwarancje na oprogramowanie i sprzęt w zależności od poziomu umowy

Nasz serwis oferuje

Pakiet Essential – Formula zapewniająca optymalną konserwację Państwa urządzeń ze wszystkimi punktami kontrolnymi przeprowadzanymi w warsztacie, przyznająca dostarczenie certyfikatu zgodności.

 • Priorytetowe ustalanie terminów spotkań
 • 20% zniżki na wynajem sprzętu zastępczego
 • Transport opłacony przez SITECH Francja

Pakiet Comfort – Umowa serwisowa z rozszerzonymi usługami obejmująca wszystkie warunki oferty “Essential”, a także rozszerzenie gwarancji na oprogramowanie.

 • Warunki umowy zasadniczej
 • -50% zniżki na wypożyczenie sprzętu
 • Przedłużenie gwarancji na oprogramowanie

Pakiet Premium – Umowa serwisowa Premium, która obejmuje wszystkie warunki umów serwisowych “Essential” i “Comfort” oraz rozszerzoną gwarancję na sprzęt.

 • Warunki umowy Komfort
 • Użyczenie sprzętu
 • Przedłużona gwarancja na sprzęt i oprogramowanie
 • Wymiana uszkodzonych części

więcej informacji 

SITECH Poland oferuje wszelkie usługi niezbędne w Twojej codziennej pracy.

Twoja prośba

  Wypełnij ten formularz, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.  Pan
  Pani

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.


   Wypełnij ten formularz, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.   Pan
   Pani

   Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
   Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
   Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
   - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
   - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
   Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
   Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
   Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
   W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.


   Close