Przeglądy instrumentów

Zachowaj dokładność, aby utrzymać swoją wydajność

Cykliczne przeglądy instrumentów geodezyjnych jest zdecydowanie zalecane, aby zapewnić ich wydajność i dokładność.

Doświadczenie SITECH Poland

Nasi technicy, przeszkoleni i certyfikowani przez Trimble, serwisują, kalibrują i konserwują wszystkie urządzenia do pomiarów i sterowania maszyn.

Przeglądy i naprawy tachimetrów

Remontujemy, kalibrujemy i konserwujemy Państwa tachimetry z naszymi wysoce precyzyjnymi kolimatorami. Jesteśmy w stanie poradzić sobie z każdym rodzajem problemu, nawet tym związanym z upadkiem. Na zakończenie procesu kalibracji i rektyfikacji, dostarczamy certyfikat dokładności.

przegląd instrumentów, tachimetr, gwarancja sitech poland trimble

Przegląd i naprawa kontrolerów polowych

Podczas przeglądów wykonujemy aktualizacje systemu i oprogramowania (najnowsza możliwa wersja oprogramowani w zależności od daty ważności), konfigurację urządzenia, kalibrację ekranu dotykowego, testy połączeń Bluetooth / Wifi / VRS / USB oraz backup danych przez. Wymieniamy również ekrany i inne uszkodzone części.

przegląd instrumentów, tachimetr, gwarancja sitech poland trimble 2

Serwis specjalistyczny i naprawa GPS

Do przeglądów, kontroli i napraw odbiorników ruchomych oraz stacji bazowych Trimble.

 

Serwis i naprawa GPS Do przeglądów, kontroli i napraw odbiorników ruchomych oraz stacji bazowych Trimble. przegląd instrumentów, tachimetr, gwarancja sitech poland trimble 4

Kontrola i naprawa systemów sterowania maszynami

Dzięki naszym stanowiskom testowym GCS & Earthworks sprawdzamy, konserwujemy i naprawiamy radia, lustra maszynowe, anteny GNSS, maszty itp. Przeprowadzane są również testy zewnętrzne.

przegląd instrumentów, tachimetr, gwarancja sitech poland trimble 5

Przegląd i naprawa laserów

Bezpośrednio w naszym oddziale w Krakowie możesz podrzucić lub odebrać wypożyczony sprzęt.

Potrzebujesz więcej informacji? Cały nasz zespół jest do Państwa dyspozycji w celu uzyskania dodatkowych informacji i przedstawienia produktów. Nie wahaj się skontaktować z nami poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie.

Wybierz formułę, która najbardziej Ci odpowiada – nasz dział handlowy skontaktuje się z Tobą

Zbliża Ci się koniec gwarancji?

Nie czekaj dłużej, zainwestuj w przyszłość instrumentu

Oferujemy rozszerzenie gwarancji o kolejny rok, tak abyś był bezpieczny

Sitech Poland w trosce o swoich klientów przedstawia propozycje na przyszłość, która pozwoli Ci pracować jak najdłużej. Przedstawiamy możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji tak abyś w każdej chwili mógł naprawić swój instrument. Inwestując w to rozwiązanie Twoje urządzenie zostanie sprawdzone, skalibrowane, zaktualizowane i jeśli tego wymaga to naprawione. Jeśli pojawi się problem z tachimetrem my go naprawimy jak również zaktualizujemy oprogramowanie, sprawdzimy stan techniczny, usuniemy błędy, wyczyścimy oś lunety i całą optykę. A to nie wszystko ponieważ dokonamy sprawdzenia poprawności pomiaru odległości, sprawdzenie i ustawienie pionu optycznego czy kalibracje kompensatora.

Nasze działania pozwolą na długą pracę i bezpieczeństwo urządzenia.

Oferta gwarancyjna:

Gwarancję można wykupić w dwóch wariantach:

 

 • dla urządzeń po gwarancyjnych
 • dla urządzeń jako przedłużenie gwarancji

Dodatkowo wykupując gwarancję przegląd jest w cenie

Jeśli masz więcej pytań bądź chcesz się zapoznać z ofertą skontaktuj się z naszym zespołem

 

Twoja prośba

  Wypełnij ten formularz, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.  Pan
  Pani

  Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
  Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
  Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
  - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.


   Wypełnij ten formularz, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.   Pan
   Pani

   Dane osobowe zbierane za po?rednictwem witryny internetowej www.sitech-poland.pl (zwanej dalej „Witryn? internetow?”) maj? by? przetwarzane przez SITECH POLAND, administratora danych, dla celów przetwarzania Pa?stwa zapytania o informacj? oraz lepszego poznania Pa?stwa.
   Informacje oznaczone gwiazdk? s? obowi?zkowe na potrzeby obs?ugi Pa?stwa zapyta?.
   Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych maj? Pa?stwo:
   - prawo dost?pu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Pa?stwa danych osobowych;
   - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Pa?stwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
   Maj? Pa?stwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru takiego jak Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowi?zuj?cych przepisów w zakresie ochrony danych.
   Mog? Pa?stwo wykona? powy?sze prawa, pisz?c na nast?puj?cy adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
   Jednak Pa?stwa sprzeciw mo?e, w praktyce i w zale?no?ci od przypadku, mie? wp?yw na Pa?stwa zapytanie o informacje.
   W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji dotycz?cych przetwarzania nale?y zapozna? si? z nasz? Polityk? prywatno?ci.


   Close