Arkance Systems


Partner to Build Smarter

Partner to Build Smarter

W ramach grupy ARKANCE, ARKANCE SYSTEMS koncentruje się na dostarczaniu kompleksowego oprogramowania i wiedzy o aplikacjach we wszystkich fazach cyklu życia projektu budowlanego.

W ramach grupy ARKANCE, ARKANCE SYSTEMS koncentruje się na dostarczaniu kompleksowego oprogramowania i wiedzy o aplikacjach dla wszystkich faz cyklu życia projektu budowlanego. Po tych przejęciach ARKANCE SYSTEMS zatrudnia obecnie 500 pracowników – w tym ponad 250 inżynierów aplikacyjnych obsługujących ponad 70.000 użytkowników w całej sieci europejskiej (Francja, Holandia, Belgia, Luksemburg, Polska, Finlandia i Europa Środkowa) – i będzie nadal inwestować w swój strategiczny rozwój.
Jej eksperci są na czele wszystkich spraw dotyczących BIM, cyfrowych bliźniaków, przemysłu 4.0 i innych IoT.

ARKANCE SYSTEMS jest resellerem AUTODESK® PLATINUM i TRIMBLE AUTHORIZED CHANNEL PARTNER na terytoriach, na których działa grupa.