II Forum Dni Asfaltu

Polski Kongres Drogowy kontynuuje tematykę nawierzchni bitumicznych wraz z największymi firmami sektora  – Orlen Asfalt oraz Ammann, a także z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa.

II Forum Dni Asfaltu jest kontynuacją zeszłorocznej konferencji, która zapoczątkowała cykl wydarzeń poświęconych technologiom asfaltowym.

Już 20-23.03 pracownicy SITECH Poland biorą czynny  udział  w II Forum Dni Asfaltu organizowanym przez Polski Kongres Drogowy

21 marca 2023

15:45-16:45 Sesja III Nowoczesne rozwiązania dla branży asfaltowej

  • Wykorzystanie rozwiązań marki Trimble przy precyzyjnym rozkładaniu nawierzchni z masy bitumicznej, Przemysław Jakowlew, Jarosław Świercz, SITECH Poland Sp. z o.

Podczas tej edycji wydarzenia skupimy się na tematyce związanej obecną sytuacją na rynku budownictwa drogowego, na podaży i popycie asfaltu, a także technologiach asfaltowych i innowacjach w tej branży. Jedna z sesji poświęcona będzie wykorzystanie destruktu asfaltowego w Polsce.

Celem Konferencji jest także integracja ekspertów z branży asfaltowej umożliwiająca wymianę doświadczeń.

Konferencja jest skierowana do zarządców dróg na każdym poziomie, przedstawicieli firm oraz świata nauki.

Temat wiodący konferencji:

Rynek i technologie asfaltowe w świetle nowych szans, wyzwań i zagrożeń.

Hotel BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska