Trimble WorksOS : La plateforme de suivi de production en 3D de Trimble


Monitoruj postęp prac ziemnych na swoich budowach w czasie rzeczywistym, kontroluj produkcję i minimalizuj operacje geodezyjne.

Dowiedz się, jak to oprogramowanie pomaga monitorować i zarządzać projektami.

1 – Monitorowanie produkcji: pulpity i model interaktywny

Trimble WorksOS przekłada surowe dane z przeglądów prowadzonych przez maszyny na wskaźniki postępu prac na budowie: status różnych zadań według maszyn i poziomów. Są one wyświetlane w formie dashboardów oraz w postaci kolorowego odwzorowania modelu projektu.

Informacje dostępne na platformie: 

  • Mapowanie: Altimetria, kontrola obszarów cięcia i wypełniania, liczba przejść, itp.
  • Odcinki porównawcze między projektem a rzeczywistą pracą
  • Wizualizacja plonów w czasie rzeczywistym w formie graficznej w celu monitorowania postępów
  • Eksport powierzchni 3D

2 – Lepsza jakość życia

Dzięki platformie Trimble WorksOS postępy projektu mogą być teraz zdalnie monitorowane. Dzięki temu zmniejsza się liczba osób na budowie, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na placu budowy.

Dowiedz się więcej o Trimble WorksOS